Roger Ohlsson

Effektiv IT-utveckling

När använde du senast en IT-produkt som som var svår eller kanske omöjlig att använda? Tyvärr inträffar det ofta. Många gånger är anledningen att man ägnar för lite uppmärksamhet åt användbarhet och de effekter som produkten är tänkt att ge.

Nyligen gjordes en sammanställning av ett antal rapporter som visar att 85% av alla it-projekt ute hos företag och organisationer misslyckas. Det är inte alls ovanligt att man i dessa projekt lagt otillräckliga resurser på användbarhetsarbete.

roid interaktionsdesign deltar i IT-projekt och säkerställer att hög användbarhet och nytta uppstår vid användande av IT-produkter.